Định kỳ 2017

Danh sách cúng dường định kỳ mỗi tháng  (chuyển ngân hàng theo dạng Dauerauftrag):

Huỳnh Mỹ Kiên 50€, Đỗ Thị Bích Dung 30€ ,Thiện Bảo + Thiện Tiến 50€, Diệu Minh 5€, Tâm Bích 5€, GĐ Đồng Lễ 10€, Bành Tâm Sơn 10€, Chúng Quan Âm Auricht 70€, Ẫn Danh 110€, Nguyễn Tấn Lợi 10€, Đồng Tuệ 10€, Tâm Linh 10€,Tâm Tịnh 10€, Đồng Châu 10€, Lê Thị Tuyết 20€, Lâm Thị Múi (Diệu Bình) 8,3€, Ẫn Danh 100€, Trần Hữu Lượng 20€, Cát Tường 10€, Trần Hữu Đạt (Chúc Tiến)10€, Nguyễn Thúy Hồng ( Diệu Nga) 20€, Trần Thị Phượng Mai (Tâm Hướng Thiện) 20€, Lương Thị Ngọc Yến 20€, GĐ Phạm Công Hoàng (Thị Thiện) 10€,Dipl Ing Nguyễn Văn Dũng +Thị Thanh Vân Mã, HH HL Nguyễn Thiện Nhân PD Đồng Quả 50€ ,Nguyễn Văn Quốc  10€ , Rene Vogt und Hùng Cường Cao 30€, Angelika Gabrich 10€ Bis Feb 2017, Tôn Thị Thu  Mỹ  (Diệu Hạnh) 10€, Ẫn danh 10€, Trần Ngọc Diệp Lila (Thiện Sanh) +Trần Văn Yến 10€ , Nguyễn Đức Tuấn 50€ , Huỳnh _ Lý Kiến Cường 40€, Đổ Thị Minh Vân ( Chân Từ )50€, Trần Hà Linh ( Diệu Hiền ) 20€, Hoàng Thị Hương 5€, Nguyễn Thị Mai Nga (Huệ Minh) 25€, Fam Trương Tô Đức +Ng Tr Th Hoài Nghĩa +Trương Minh Đức 20€, Nguyễn Trung Ngôn 10, Tô Yến Lê +Nguyễn Thị Thọ Cương 10€, Trần Hữu Tài 10€ , Phan Thị Tiếng 10€, Nguyễn Thị Nam Dương 20€, Q. Anh+ Q. Như 10€, Phạm Thanh Huy 50€, Đổ Diệu Hiền Lê 30€ , Diệu Ngọc+Quảng Tâm 50€,  Nguyễn Cao Tường 15€, Quốc Việt Trần 50€, Huân Nguyễn Thị 50€, Dr. Võ Ngọc Thịnh ( Chúc Phục )50€, Lang Hia Trần 10€, Vuong Oanh Duong Thi 10€, Phụng Thị Nhung ( Văn Hảo) 50€ , Phan Tiến Dũng 10€, Thị Kim Loan Nguyễn 10€, Yến Lê To Tho Cuong Nguyễn 10€, Võ Thị Mỹ 10€, Hagge Rolf 5€ ,Viên Nghiêm+Viên Hoa 10€, Hoàng Thị Vân 20€ , Đoàn Thị Mỹ Duyên 180€, Hương Nguyễn 25€,Trần Thanh Dương +Nguyễn Thị Minh Sáu 20€, Thị Ngoc Trần Bernin 100€  (01-03.17)+ 50€ (04.17) ,Thi Van Hoàng (50€) Ab 10.17 100€ , Nguyễn Thanh Tường 10€ Ab 08.17 ,Timo & Clara Webwer  10€ Ab 1.11.17

Danh sách cúng trọn năm  (hay từng quý một):

Nguyễn Quốc Huy 60€, Ẫn danh 1200€ , Nguyên Đạt,Han Canh,Tien Viên 120 €,  Thiện Chơn 60€, Thiện Định 60€,Diệu Trung 60€,

Đến nay Tu Viện đã được 1883 €  cúng dường định kỳ mỗi tháng

Số Tiền này dùng để chi phí cho Điện , Gas , Nước , Điện Thoại, đổ rác , v.v… mỗi tháng  €

 

Xin tri ân và nguyện cho tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề , cầu thành Phật vô thượng chánh đẳng cánh giác.