Định Kỳ 2016

Định Kỳ 2016

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG MỖI THÁNG (chuyển ngân hàng theo dạng Dauerauftrag):

Huỳnh Mỹ Kiên 100€(1-7) 50€ (8-12) , Đỗ Thị Bích Dung 30€ ,Thiện Bảo + Thiện Tiến 50€, Diệu Minh 5€, Tâm Bích 5€, GĐ Đồng Lễ 10€, Bành Tâm Sơn 10€, Chúng Quan Âm Auricht 70€, Fam Xu 10€ ( 1-10.2016), Ẫn Danh 110€, Nguyễn Tấn Lợi 10€, Đồng Tuệ 10€, Tâm Linh 10€,Tâm Tịnh 10€, Đồng Châu 10€, Diệu Hiền + Quảng Tuấn 50€ (1-8.2016), Lê Thị Tuyết 20€, Vương Thị Tố Loan 5€ (1-3.2016), Lâm Thị Múi (Diệu Bình) 8,3€, Ẫn Danh 100€, Trần Hữu Lượng 20€, Cát Tường 10€, Trần Hữu Đạt (Chúc Tiến)10€, Nguyễn Thúy Hồng 20€, Trần Thị Phượng Mai (Tâm Hướng Thiện) 20€, Lương Thị Ngọc Yến 20€, Maier Dieter 5€, Ẫn Danh  65€ (bis 5. 2016), GĐ Phạm Công Hoàng (Thị Thiện) 10€,Dipl Ing Nguyễn Văn Dũng +Thị Thanh Vân Mã, HH HL Nguyễn Thiện Nhân PD Đồng Quả 50€ ,Nguyễn Văn Quốc  10€ , Rene Vogt und Hùng Cường Cao 30€, Angelika Gabrich 10€, Tôn Thị Thu  Mỹ  (Diệu Hạnh) 10€, Ẫn danh 10€, Trần Ngọc Diệp Lila (Thiện Sanh) +Trần Văn Yến 10€ (1,2,11,12), Nguyễn Đức Tuấn 50€ , Huỳnh _ Lý Kiến Cường 40€, Đổ Thị Minh Vân ( Chân Từ )50€, Trần Hà Linh ( Diệu Hiền ) 20€, Hoàng Thị Hương 5€, Nguyễn Thị Mai Nga (Huệ Minh) 25€, Fam Trương Tô Đức +Ng Tr Th Hoài Nghĩa +Trương Minh Đức 20€, Nguyễn Trung Ngôn 10, GĐ Thiện Thủy+ Huệ Thành+ Đồng Ngọc 30€, Tô Yến Lê +Nguyễn Thị Thọ Cương 10€, Trần Hữu Tài 10€ , Phan Thị Tiếng 10€, Nguyễn Thị Nam Dương 20€, Q. Anh+ Q. Như 10€, Phạm Thanh Huy 50€, Đổ Diệu Hiền Lê 30€ , Diệu Ngọc+Quảng Tâm 50€, Lê Thị Bích Lan 10€ (1-6.2016),  Nguyễn Cao Tường 15€, Quốc Việt Trần 50€, Huân Nguyễn Thị 50€, Dr. Võ Ngọc Thịnh ( Chúc Phục) 25€(1-6) ,50€ (10-12.2016), Lang Hia Trần 10€, Ẫn danh 30€ (1-3.2016), Vuong Oanh Duong Thi 10€, GĐ Trần Quang Ngọc Thị Lang Trịnh 50€,  Phụng Thị Nhung ( Văn Hảo) 50€ , Phan Tiến Dũng 10€, Thị Kim Loan Nguyễn 10€, Yến Lê To Tho Cuong Nguyễn 10€, Võ Thị Mỹ 10€,Hagge Rolf 5€ (5-12.2016), Viên Nghiêm+Viên Hoa 10€ (4-12.2016), Hoàng Thị Vân 20€ (6-12.2016), Hương Nguyễn 25€,Trần Thanh Dương +Nguyễn Thị Minh Sáu 20€ Ab Okt 2016, Thị Ngoc Trần Bernin 100€ Ab Okt 2016

DANH SÁCH CÚNG TRỌN NĂM (hay từng quý một):

Trần Huyền Đan 50€, Nguyễn Quốc Huy 60€, Ẫn Danh 1500, Đồng Pháp Diệu Hãi 100€,  Nguyên Đạt,Han Canh,Tien Viên,120€, Nguyễn Thị Lý 50€, Dương Chi Huyên 150€,Nguyễn Thị Thị Ánh Hồng 150€ , Nguyễn Thị Thanh Vân 135€, Nguyễn Thị Mộng Vân 135€, Đồng Anh+Đồng Phi 70€,Phan Thu Nhi (Thiện Chơn) 60€,Tin Dao50€,Nguyễn, Thị Vân 120€ ,Huỳnh Thanh Yến( Diệu Vị )120€

Đến nay Tu Viện đã được 1994€  cúng dường định kỳ mỗi tháng , số Tiền này dùng để chi phí cho Điện , Gas , Nước , Điện Thoại, đổ rác , v.v… mỗi tháng  €

 

Xin tri ân và nguyện cho tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề , cầu thành Phật vô thượng chánh đẳng cánh giác.